5.sınıf hz.muhammedin hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları

…. Eğitim Öğretim Yılı

…. Ortaokulu

Hz Muhammed’in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Yoklama Sınav Sorularıdır

Sütanne-babası ve sütkardeşleri, ayrılık zamanı geldiğinde Hz. Muhammed’i (s.a.) annesi Amine’ye vermek istemediler. Israr edip bir süre daha yanlarında kalması için Amine’yi ikna ettiler.
1- Bu bilgi bize Peygamberimiz’in (s.a.) çocukluğu hakkında nasıl bir fikir veriyor?
a) Sevilen bir çocuktu b) Yakışıklı bir çocuktu
c) Sabırlı bir çocuktu d) Geçimsiz bir çocuktu

2-Aşağıdakilerden hangisi “Peygamberimiz (s.a.) nasıl bir çocuktu?” sorusunun cevabı olamaz?
a) Anlayışlı ve duyarlı bir çocuktu.
b) Yardımsever bir çocuktu.
c) Mızmız ve kavgacı bir çocuktu.
d) Görev ve sorumluluklarını yerine getiren bir çocuktu.

3-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.) öğretisine göre, insanlar arasından en büyük hakka sahip olanlar kimlerdir?
a) Komşular b) Kardeşler c) Teyze d) Anne-baba

4-Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (sav) yetim
çocuklar ile ilgili tavsiyelerinden değildir?
a) Yetimin başını okşamak b) Yetimi yedirip içirmek
c) Yetim hakkı yememek d) Yetimi tek başına bırakmak

5-Aşağıdakilerden hangisi Allahu Teâla’nın anne-baba ile ilgili emirlerinden biri değildir?
a) Anne-babamıza ‘öf’ bile dememeliyiz
b) Anne-babamıza güzel sözler söylemeliyiz
c) Anne-babamızı yaşlanınca yalnız bırakmalıyız
c) Anne-babamıza şefkatle kol kanat germeliyiz

6-Aşağıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı, hangi seçenekte verilmiştir?
I. Hz. Muhammed in Hicreti
II. Hz. Muhammed’ in İslam Dini ’ne ilk daveti
III. Bedir Savaşı
IV. Mekke’nin Müslümanlar tarafından alınması
A) ll – l – lll – lV B) ll – lll- lV- l
C) l- ll – lV – lll D) l – lll – ll – lV

Peygamber Efendimizin (s.a.), yanından hiç ayırmadığı, yolculuğa çıkarken dahi mutlaka yanına aldığı bazı eşyaları vardı. Bunlar: Gül yağı şişesi, misvak, ayna, tarak, midra denilen saç ayırma kemiği, iki adet makas ve sürmedan.
7-Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
A) Peygamber Efendimiz (s.a.) seyahat etmeyi çok severdi.
B) Peygamber Efendimizin (s.a.) bunlardan başka eşyası yoktu.
C) Peygamber Efendimiz (s.a.), her namaz için yeniden abdest almayı severdi.
D) Peygamber Efendimiz (s.a.) temizliğe, tertipli ve düzenli yaşamaya önem verirdi.

Bir gün Ebu Zer, Bilal-i Habeşi ile tartıştı ve onu, “Kara kadının oğlu!” diyerek aşağıladı. Durum Hz. Peygamber’e haber verilince Hz. Peygamber (s.a.) çok kızdı ve Ebu Zer’e:
— Ey Ebu Zer! Sen Bilal’i, annesinin renginden dolayı ayıplamışsın öyle mi? Demek ki sen Müslümanlığı kabul etmene rağmen hâlâ cahilce düşünüyorsun, dedi.
8-Yukarıda anlatılan olayda Ebu Zer (r.a) İslam’ın hangi prensibine dikkat etmemiştir?
A)Adalet B)Kardeşlik C)Hoşgörü D)Yardımseverlik

Aynaya baktığımızda karşımızda kendimizi görürüz. Aynaya bakarak “seni seviyorum” dediğimizde, bu sözü kendimize söylemiş oluruz.
O halde ;………………………….
9-Yukarıda boş bırakılan yere en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A)Karşımızdaki insanı kendimiz gibi görmeliyiz ve ona göre davranmalıyız.
B)Karşımızdakinin hatalarını görmemeliyiz
C)Karşımızdakini sürekli uyarmalıyız
D)Önce kendimizi düzeltmeliyiz.

“Bir adam Allah Resulü’ne (s.a.) gelip,
— Ey Allah’ın Resulü! Hoş sohbet etmem, güzelce bakıp sahip çıkmam konusunda en çok hak sahibi olan kimdir, diye sordu. Peygamberimiz ………………… diye cevap verdi”
10-Yukarıdaki hadisin devamında Peygamberimizin (sav) cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Dedendir B)Babandır C)Annendir D)Ailendir

11-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)Peygamberimiz, Müslüman olmasalar dahi anne babaya iyilik yapmak, onlara sahip çıkıp yardımcı olmak gerektiğini öğütlemiştir.
B)Allah Resulü, babaya bakmayıp onu yalnızlığa terk etmenin nankörlük olduğunu söylemiştir.
C)Çocuklarına bakmayan anne ve babaya karşı çocukları da onlara saygı göstermemeli onlara bakmamalıdır.
D)Peygamber Efendimiz özellikle önemli konularda çocuğun anne babasına danışmadan karar vermemesini öğütlemiştir.

Peygamberimiz çocukları okşar, koklar, öper, bağrına basardı.
Onu, torunu Hasan’ı öpüp severken gören bir adam, on tane
çocuğu olduğunu ve hiçbirini öpüp sevmediğini söyledi. Bunun
üzerine Hz. Muhammed (s.a.s), adama hayretle baktı ve “………..
12- Peygamberimiz (sav) yukarıda anlatılan adama aşağıdakilerden hangisini söylemiştir?
A) “Birbirinize öfke duyup kin gütmeyin.”
B) “Merhamet etmeyene merhamet edilmez.”
C) “Çocuk kokusu cennetin kokusundandır.”
D) “Mümin müminin aynasıdır.”

I. Dürüst III. Saygılı
II. Sorumluluk sahibi IV. Yardımsever
13- “Peygamberimiz (sav) nasıl bir çocuktu?” Sorusu için yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğru olur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

14- Peygamberimizin (sav) aşağıdaki hadisi şeriflerinden hangisi çocuklar arasında ayrım yapmamakla ilgilidir?
A) Çocuk kokusu cennetin kokusundandır.
B) Çocuklarınıza güzel isimler koyunuz.
C) Çocuklarınıza ikramda bulunun ve terbiyelerini güzel yapın.
D) Allah’tan korkun. Çocuklarınız arasında adaletli davranın.

15-Bizler Peygamberimizi (sav) örnek aldığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamamız gerekir?
A) Anne-babaya öf bile dememeliyiz.
B) Çocuklar arasında ayrım yapmamalıyız.
C) Anne ve babamız bizi üzüyorsa bizde onları üzmeliyiz.
D) Merhametli ve hoşgörülü olmalıyız

“Aranızdaki bağı koparmayın. Müslümanın Müslümana ………. günden fazla küs kalıp onu terk etmesi helal değildir.”
16-Verilen hadis-i şerifte boş bırakılan yere hangi kelimeler gelmelidir?
A) Üç B) Beş C) Yedi D) On

17- Peygamberimize (sav) sevgimizi, bağlılığımızı ve saygımızı belirtmek için yaptığımız duaya ne denir?
A) İhlas B) Salavat C) Kevser D) Fatiha

“……….. etmedikçe cennete giremezsiniz; birbirinizi sevmedikçe de ………. etmiş olmazsınız.”
18-Verilen hadisteki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) İman B) İhsan C) İkram D) İltifat

19-Peygamberimiz (sa.), ölümlerinden sonra anne-babaya iyilik etmenin başka yollarını da göstermiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yollardan biri değildir?
A) Onlara hayır duada bulunmak
B) Kabirlerini ziyaret etmek
C) Vasiyetlerini yerine getirmek
D) Onların yakın arkadaşlarına iyi davranmak

20- Peygamberimizin (sav) annesi ve ona annelik yapmış kadınlarla ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a) Amine-annesi b) Halime-sütannesi
c) Fatıma-yengesi d) Ümmü Eymen-halası

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir