5 sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018

Hz. Muhammed’in Hayatı  5. sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018

5 sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf  Hz. Muhammed’in Hayatı 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2 yazılı testi çöz

1) Peygamber efendimiz Mekke’den Medine’ye hangi sahabe ile hicret etmiştir?

A) Hz. Ali
B) Hz. Ebubekir
C) Hz. Ömer
D) Hz. Zeyd

 

 

2) Peygamber efendimizi örnek alan bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?

A) Büyüklerine saygıda kusur etmez
B) Küçüklerine sevgisini pek az gösterir.
C) Yardımsever ve barış yanlısıdır.
D) Ailesine karşı merhametlidir.

 

 

3) Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) İnsanlar birbirlerinin davranışlarından etkilenirler.
B) Kötü ortamda bulunan insanlar bir süre sonra bu ortamın özelliklerini alırlar.
C) Yaptığımız davranışlar diğer insanlar üzerinde etkilidir.
D) İnsanlar davranışlardan çok sözleri örnek alırlar.

 

 

4)
I. Peygamber efendimiz 20 Nisan 571 yılında dünyaya gelmiştir.
II. Peygamber efendimiz Medine’de vefat etmiştir.
III. Peygamber efendimiz Mekke’de doğmuştur.
Yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

 

5) Aşağıda verilen olaylardan hangisi kronolojik olarak diğerlerinden sonra gelişmiştir?

A) Mekke’nin müslümanlar tarafından fethi
B) Bedir savaşı
C) Fil olayı
D) Hendek savaşı

 

 

6) Medine sözleşmesini inceleyen biri;
I. Birlik ve beraberliği desteklediği,
II. Kişilere dini özgürlük tanındığı,
III. Cihat anlayışının tamamen kabul edildiğinin
yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşabilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin maddelerinden biri değildir?

A) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacak.
B) Medine’ye karşı yapılan bir saldırıda Yahudiler ve Müslümanlar birlikte şehri savunacak.
C) Müslümanlar ve Yahudiler barış içinde yaşayacak.
D) Yahudiler Müslümanlara vergi verecek.

 

 

8)
I. Kasım
II. Ali
III. Abdullah
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri peygamber efendimizin çocukları arasındadır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

 

9)
I. Kuba Mescid-i
II. Mescidi Aksa
III. Mescid-i Nebi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri peygamber efendimiz tarafından Medine’de yapılan mescitler arasındadır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

 

10)
I. Peygamberimize inen ilk sure Alak suresidir.

II. Kuran-ı Kerim Ramazan ayında inmeye başlamıştır.
III. Kuran’ın ilk emri okumaktır.
yargılarından hangisine veya hangilerine ulaşabilir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

 

11) Hılfül Füdül ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamber efendimizin üye olduğu bir gruptur.
B) Medine’de kurulmuştur.
C) Erdemliler biriliği olarak da bilinir.
D) Yardımlaşma amacıyla kurulmuş bir gruptur.

 

 

12) Aşağıdakilerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden biri değildir?

A) Çocuklarına güzel isim vermek.
B) Çocukların temel ihtiyaçlarını karşılamak.
C) Çocukları iyi ahlak üzerine yetiştirmek.
D) Çocuklara karşı katı disiplinli olmak.

 

 

13) Aşağıdakilerden hangisi güvenilir bir insanın yapacağı davranışlardan biri değildir?

A) Emanete sahip çıkar
B) Sorumluluk bilinci gelişmiştir.
C) Kendi sorumluluğundan başka hiçbir şey yapmaz.
D) Yardımseverdir.

 

 

14) Suffa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bir eğitim kurumudur.
B) Peygamber efendimizin istemi ile yapılmıştır.
C) Medine’de yapılmıştır.
D) Bugün eğitim vermektedir.

 

 

15)
I. Muhacir: Mekke’den Medineye hicret eden müminler.
II. Ensar: Medine’de hicret edenlere yardım eden müminler.
III. Hicret: Zorunlu olarak bir bölgeden başka bölgeye göç.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğru olarak açıklanmıştır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

 

Bu yazılı kağıdı 5.sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı yazılı soruları ana kategorisinin 5 sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 5.sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan 5.sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı  2.dönem 2.yazılı sorularını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir