5.sınıf hz.muhammed’in hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları

….. EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI … …. ORTAOKULU

  1. SINIF HZ. MUHAMMED’ İN HAYATI (SİYER) DERSİ 2.DÖNEM II. SINAV SORULARI

1. Hz. Muhammed hangi tarihte nerede doğmuştur?

A) 20 Mart 571 Mekke C) 20 Nisan 571 Mekke
B) 20 Mart 632 Medine D) 20 Nisan 632 Medine

2. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir?

A) Şeyma B) Kasım C)Abdullah D) İbrahim

3. Aşağıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı, hangi seçenekte verilmiştir?

I – Hz. Muhammed in Hicreti II- Hz. Muhammed in İslam Dini’ne ilk daveti III – Bedir Savaşı IV – Mekke’nin Müslümanlar tarafından alınması

A) ll-lll-lV-l B)l-ll-lV-lll C)l-lll-ll-lV D) ll-l-lll-lV

4. Aşağıdakilerden hangisi 27 Ramazan 610’ da gerçekleşmiştir ?

A) Medine’ye hicret edilmesi
B) Kur’an’ın inmeye başlaması
C) Bedr savaşının yapılması
D) Hudeybiye barış antlaşması

5. Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in ‘Medine Sözleşmesi’’yle ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir ?

A) Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak
B) Mekke’ ye geri dönmek
C) Medine’de hoşgörülü bir ortam oluşturmak
D) Medine’de huzurlu ve özgür bir ortam oluşturmak

6.Cebrail meleği aracılığı ile peygamberimize indirilen ilk ayetler aşağıdakilerden hangi sureye aittir?

A)Âraf B)Ankebut C)Âli’imran D) Alak

7. Hz. Muhammed yirmi yaşlarındayken güçsüzlerin ve zayıfların haklarını korumak için kurulan bir topluluğa girmiştir. Bu topluluğun adı nedir ?

A) Hılfül-Füdül C) Darun-Nedve
B) Darul-Erkam D) Darüs-Suffe

8. Peygamberimizin Medine’ye hicret edince yaptırdığı caminin adı nedir ?

A) Mesci-i Aksa C) Kuba Mescidi
B) Mesci-i Haram D) Mescid-i Nebi

9. Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlara Medine’de yardım eden onları misafir edip koruyan Müslümanlara ne denir ?

A) Muhacir B) Hafız C) Ensar D) Müezzin

10. “ Üzüm üzüme baka baka kararır ” atasözü neyi ifade eder?

A) İnsanlar ahlaken birbirlerinden etkilenirler.
B) İnsanlar birbirlerine iyi davranmalıdırlar.
C) İnsanlar birbirlerini örnek almalıdırlar.
D) Üzümler yavaş yavaş olgunlaşır

11. Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın özelliklerinden biri değildir?

A) Kötülüğe yaklaşmaz
B) Emanete ihanet etmez
C) Üzerine düşen görevleri yapar
D) Başkalarını hor görür

12. “Hz.Muhammed Medine’de yaptırdığı mescidin yanına suffa denilen bir eğitim yuvası yaptırmayı ihmal etmemiş ve bizzat kendisi orada öğrencilere ders anlatmıştı”
Buna göre Hz. Muhammed hakkında hangi düşünceye sahip olabiliriz?

A) İnsanları severdi
B) Eğitime önem verirdi
C) Öğrencilerini çok severdi
D) Cami yapımına önem verirdi
13.Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de yaşayan, tek Allah’a ibadet eden Hz İbrahim’in dinine inananlara verilen addır?
A) Hırıstiyanlar C)Yahudiler
B) Hanifler D) Ecnebiler

14. Hz. Muhammed Mekke’den Medine……….…
Yılında , …………………..…….ile birlikte hicret etti.
Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) 610 – Hz. Osman C) 612 – Hz. Ebubekir.
B) 610 – Hz. Ali D) 622 – Hz. Ebubekir

15. “İyi arkadaş ile kötü arkadaş; misk taşıyan attar ile ateş körükleyen demirciye benzer. Attar ya sana güzel kokularından bir miktar verir veya sen onun güzel kokularından bir miktar satın alırsın. Ya da yanında olduğun sürece ondan güzel bir koku duyarsın.
Demirciye gelince; ya elbisen yakar yahut da yanında olduğun sürece ondan kötü bir koku duyarsın.”

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, yukarıdaki hadisle anlam bakımından farklıdır?

A) Sakla samanı, gelir zamanı.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır
C) Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
D) Misin yanına varan mis, pisin yanına varan pis kokar.

16) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sergilediği bir davranış olamaz?

A) Aile bireylerinin sorunlarını dinlerdi.
B) Çocukları ve torunlarıyla şakalaşırdı.
C) Çocukları arasında ayrım yapardı.
D) Çocuklarının hatalarını bağışlardı

17) Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden birini anlatmaz?

A) Çocuklarına güzel bir isim vermek.
B) Çocuklarını güzel ahlak üzere yetiştirmek.
C) Çocuklarının iyi kötü tüm isteklerini yerine getirmek.
D) Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamak.
18. Çok katlı apartmanda oturan bir kişinin aşağıdaki hangi davranışı doğrudur?

A) Televizyonun sesini kendi duyacağımız kadar açmak
B) Asansörün kapısını çarparak kapatmak
C) Evde arkadaşlarımızla top oynamak.
D) Merdivenlerde yüksek sesle konuşmak

19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) doğayı koruma ve sevmesinin bir göstergesi değildir?

A) Ağaç dikme konusunda teşvik edici olması
B) Yeşil alanlarla ilgili koruyucu önlemler alması
C) Hayvanlarını aç ve bakımsız bırakanları uyarması
D) Savaş zamanı doğanın tahrip edilmesine izin vermesi

20. Peygamber Efendimizi örnek alan bir mümin, aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Anne babasını üzmez, ihtiyaçları olduğunda onlara yardım eder.
B) Haklı olduğunda anne babasına bağırıp onları kırabilir.
C) Yaşlandıklarında anne babasının bakımını üstlenir.
D) Anne babasına karşı saygısız davranışlarda bulunmaz.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir