Hz. Muhammed’in Hayatı 5. sınıf 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

5. sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı  2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

5 sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf  Hz. Muhammed’in Hayatı 2 dönem 2 yazılı soruları,  5. sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2 yazılı testi çöz

1) Hz. Muhammed nerede doğmuştur?
A) Medine
B) Mardin
C) Mısır
D) Mekke

 

2) .“Vallahi hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa cezalandırırdım” sözü Peygamberimiz’in daha çok hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? 
A)Adaletini
B) Güvenilirliğini
C) Cömertliğini
D) Hoşgörüsünü

 

3) Çok katlı apartmanda oturan bir kişinin aşağıdaki hangi davranışı doğrudur? 
A) Televizyonun sesini kendi duyacağımız kadar açmak
B) Asansörün kapısını çarparak kapatmak
C) Evde arkadaşlarımızla top oynamak.
D) Merdivenlerde yüksek sesle konuşmak

 

4) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a) çocuklara değer verdiği örnek olarak gösterilemez?
A)     Çocukları gördüğünde selam vermesi.
B)     Yılın ilk meyvesi yanında bulunan en küçük çocuğa tattırması.
C)    Çocuklara güzel isim konulması.
D)    Peygamberimize Ebu’l Kasım denilmesi.

 

5) Peygamberimizin doğduğu mübarek kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Miraç
b)Beraat
c)Regaib
d)Mevlid

 

6) Aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
1.(……..) Hz. Peygamber arkadaşları arasında ayrıcalıklı muamele görmeyi isterdi.

2.(……..) Hz. Peygamber bütün insanları kardeş olarak görmüş ve tüm insanların kardeşliği için çalışmıştı.

3.(……..)Hz. Peygamber çeşitli sebeplerle engellilerin gönüllerini almaya çalışırdı.

4.(……..) Hz. Peygamber, anne-babasının rızası olmadan savaşmak için izin isteyen bir adamın isteğini kabul etmişti.
5.(……..) Hz. Muhammed (a.s) çocukluğunda yanında kaldığı amcası Ebu Talip’e destek olmak amacıyla çobanlık yapmıştı.
6.(……..) Hz. Muhammed (a.s) annesinden sonra bakımını üstlenen dadısı Ümmü Eymen’e annesi gibi saygı gösterirdi.

 

7) Aşağıdaki Cümleler Doğru bir cümle ise baştarıfına D . Yanlış bir cümle ise Y yazınız.. Doğru Cevaplar 2 puan değerindedir.
(……..) Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’ de doğdu.
(……..) Peygamberimiz doğduktan 3 ay sonra babası Abdullah vefat etti.
(……..) Peygamberimiz ilk eşi Hz. Hatice ile 25 yaşında evlenmiş ve 50 yaşına kadar başka bir eşi de olmamıştır..
(……..) Peygamberimiz ve Müslümanlar Medineye Hicret ettikten sonra Mekkelilerle ilk savaşı Uhud savaşıdır.
(……..) Peygamberimiz 8 Haziran 632 yılında Mekkede vefat etmiş ve kabri Mekkedeki Kabenin içindedir.

 

8) Bir adam Peygamber Efendimize, “Ey Allah’ın Resulü, annem-babam öldükten sonra, onlara yapacağım bir iyilik var mı?” diye sordu. Peygamber Efendimiz de ona şöyle buyurdu: “Evet, dört iyilik vardır.” Peygamberimiz (s.a.), anne babaya karşı gelmeyi yasaklar, anne babaya karşı gelmenin Allah’ın asla sevmediği bir davranış olduğunu anlatırdı. Peygamber Efendimiz’in öğretisine göre, anne babanın emirlerinin yapılmayacağı bir tek konu vardır. Ancak böyle bir zamanda bile onlara saygısızlık yapılmamalıdır. Aksine onlara saygıyla yaklaşmalı, dünyalık işlerinde onlara yardımcı olmalı, bakıma muhtaç iseler onlara güzelce bakmalıdır.
Peygamberimizin bildirdiğine göre anne babanın emirlerinin yapılmayacağı konu hangisidir?

a) Allah yolunda cihad etmek
b) Allah’ın emirlerine karşı gelmek, ona ortak koşmak
c) Hz. Peygamber ile hicret etmek
d) Yoksullara sadaka vermek

 

9) Hz. Muhammed, gençliğinde her türlü cahiliye kötülüklerinden, putlardan, kumardan, içki meclislerinden ve çirkin eğlencelerden uzak durmuş, her zaman erdemli davranışlarda bulunmuş, güzel ahlakı, sağlam karakteri ve dürüstlüğü ile herkesin güvenini kazanmıştı. İnsanlar ona dürüst ve güvenilir anlamına gelen “……………………………………..” ismini vermişti.
Boşluğa gelmesi gereken uygun kelime nedir?

a) Sadık
b) Muhammedül Emin
c) Zinnureyn
d) Doğru sözlü

 

10) Peygamber Efendimizin (s.a.), yanından hiç ayırmadığı, yolculuğa çıkarken dahi mutlaka yanına aldığı bazı eşyaları vardı. Bunlar: Gül yağı şişesi, misvak, ayna, tarak, midra denilen saç ayırma kemiği, iki adet makas ve sürmedan.
Yukarıdaki bilgilerden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?

A) Peygamber Efendimiz (s.a.) seyahat etmeyi çok severdi.
B) Peygamber Efendimizin (s.a.) bunlardan başka eşyası yoktu.
C) Peygamber Efendimiz (s.a.), her namaz için yeniden abdest almayı severdi.
D) Peygamber Efendimiz (s.a.) temizliğe, tertipli ve düzenli yaşamaya önem verirdi.

 

11) – “Üç kimsenin duasının kabul edilmesinde şüphe yoktur: Zulüm ve haksızlığa uğrayan kimsenin duası, yolcunun duası, bir de …………………………………………………… duası.”
Yukarıdaki hadisi şerifte boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

a) hocanın talebesine
b) dedenin torununa
c) anne, babanın çocuklarına
d) komşunun komşusuna

 

12) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin arkadaşlık ilişkilerinde önem verdiği konulardan biri değildir?
A) Arkadaşlarıyla birlikte iş yapmayı sevmesi
B) Arkadaşlık ilişkilerinde samimi ve fedakar olması
C) Maddi durumu iyi kişilerle olmaya özen göstermesi
D) Arkadaşlarını sevmesi ve onlara karşı vefalı olması

 

13) Peygamberimiz (s.a.), sütannesi Halime’ye “anneciğim!” diye seslenir bir isteği olursa yerine getirirdi. İşlerinde onlara yardımcı olmaya çalışır, küçük yaşına rağmen sütkardeşi Abdullah ile koyun güderdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi “Peygamberimiz (s.a.) nasıl bir çocuktu?” sorusunun cevabı olamaz? 

a) Temizliğine dikkat eden bir çocuktu.
b) Büyüklerine saygılı bir çocuktu.
c) Çalışkan bir çocuktu.
d) Yardımsever bir çocuktu.

 

14) Sütanne-babası ve sütkardeşleri, ayrılık zamanı geldiğinde Hz. Muhammed’i (s.a.) annesi Amine’ye vermek istemediler. Israr edip bir süre daha yanlarında kalması için Amine’yi ikna ettiler.
Bu bilgi bize Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) çocukluğu hakkında nasıl bir fikir veriyor? 

A) Sevilen bir çocuktu
B) Yakışıklı bir çocuktu
C) Sabırlı bir çocuktu
D) Geçimsiz bir çocuktu

 

15) “… Onlardan (anne-babandan) biri veya her ikisi sana sığınır da senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine “……….” bile deme…” (İsra Suresi, 23. ayet)
Ayetteki tırnak işareti içindeki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?

A) anneciğim
B) babacığım
C) ihtiyacınız var mı?
D) öf

 

16) Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ana babasına iyilik edene ne mutlu/sonu ……………………….. olsun!” Hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cehennem
B) Cennet
C) hüsran
D) gül bahçesi

 

17)  Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki derneklerden hangisine üye olmuştur?
a) Hılfu’l – Fudul
b) Daru’l – Erkam
c) Daru’n – Nedve
d) Ashab – ı Suffa

 

18)   Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun birşekilde doldurunuz.                           
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ilk vahiy ……………..  adlı melek tarafından ……………… yılında, ……………… dağındaki ……………. mağarasında ve Ramazan ayının ………….. nci gecesi olan ……………… gecesinde inmiştir.
Bu mağarada gelen ilk vahiy ……..………. emri ile başlayan …………… suresinin ilk 5 ayetidir.
Peygamberimiz başından geçenleri ilk hanımı olan ……………….. ye anlattı. O da Peygamberimizi bilge bir kişi olan ……………………… ya götürdü. Bu bilge insan Hz. Muhammed’in gönderileceği kutsal kitaplarda önceden müjdelenen son Peygamber olduğunu anladı.

 

19) Peygamber Efendimiz (s.a.), “Orada temiz olmayı arzu eden ve seven kişiler vardır.”âyeti kimler için inmiştir ve sebebi nedir?
A.Kubâ’daki Müslümanlar hakkında inmiştir Müslümanlar hakkında inmiştir bu övgüyü temizliklerine dikkat etmelerinden dolayı inmiştir..
B.Mekkeli Müslümanlar hakkında inmiştir Müslümanlar hakkında inmiştir bu övgüyü temizliklerine dikkat etmelerinden dolayı inmiştir.
C.Taifliler Müslümanlar hakkında inmiştir bu övgüyü kibar olmalarından dolayı inmiştir.
D. Kubâ’daki Müslümanlar hakkında inmiştir bu övgüyü cömert olmalarından dolayı inmiştir.

 

20) Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Dünyada bir kul bir kulun günahını örterse kıyamet gününde Allah da onu örter.” hadisine uygun bir davranış değildir?
A. Bir yanlış yapan arkadaşımızı kırmadan uyarmak
B. Arkadaşımızın kusurlarını araştırmak
C. Arkadaşımızın hatasını herkesin içinde söylememek
D. Arkadaşımızı uyarırken kişiliğini eleştirmemek

Bu yazılı kağıdı 5.sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı yazılı soruları ana kategorisinin 5 sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı  2 dönem 2 yazılı soruları alt kategorisine eklenmiştir. Buna benzer yazılı soruları için 5.sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları kategorimize bakabilirsiniz.

Aşağıdaki bağlantıdan 5.sınıf Hz. Muhammed’in Hayatı  2.dönem 2.yazılı sorularını görebilir, dilerseniz indirebilirsiniz.
avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir