Hz. Muhammed’in Hayatı 5.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları

1- Konusu, Hz Peygamberin doğumu, çocukluğu, gençliği, evliliği, aile hayatı, elçi olarak görevlendirilişi, İslam’ı tebliği, hicreti, insanlar arası ilişkileri, katıldığı savaşlar ve vefatına kadar olan tüm faaliyetler olan ilim hangisidir?
a)Kelam b)Sünnet c) Siyer d) Hadis

2- Peygamberimizin Ahmet, Mahmut, Mustafa ve Muhammed gibi güzel isimleri vardır. “ Muhammed “ isminin anlamı hangisidir?
a)Seçilmiş b)Yiğit c)Övülmüş d) Akıllı
3 – Peygamberimizin doğduğu mübarek kandil gecesi aşağıdakilerden hangisidir?
a)Miraç b)Beraat c)Regaib d)Mevlid
4- Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir?
a) Kız çocukları diri diri gömülürlerdi
b)Zayıflar sürekli gözetilirdi.
c)İçki vekumar alabildiğince yaygınlaşmıştı
d) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.

5- Peygamberimiz, mazlumun hakkını korumak için gençliğinde aşağıdaki derneklerden hangisine üye olmuştur?
a) Hılfu’l – Fudul b) Daru’l – Erkam
c) Daru’n – Nedve d) Ashab – ı Suffa

6- Peygamberimizin doğum tarihi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Bir pazartesi gecesi dünyaya gelmiştir
b)Fil olayından 50 gün sonra doğmuştur.
c)Doğduğu gece bazı olağanüstü olaylar meydana gelmiştir.
d)Arabistan’ın Medine şehrinde dünyaya gelmiştir.

7- Peygamberimizin ailesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Babası Peygamberimiz doğmadan 6 ay önce vefat etmiştir.
b) Doğduktan sonra annesinin yanında kalmıştır.
c) Sütannesinin ismi Halime’ dir.
d) Dadısının ismi ise Ümmü Eymen ‘ dir.

8- Peygamberimiz öncesi Mekke’de kötülükler haksızlıklar hâkimdi. Bu kötülüklerden uzak durmaya çalışan insanlarda vardı. Bu insanlar kendilerinin Hz. İbrahim’in dinine inandıklarını söylüyorlardı. Bu inancın ismi nedir?
a)Hıristiyanlık b)Yahudilik c) Haniflik d) Budizm

9-Peygamberimizin doğmasından yaklaşık olarak iki ay önce gerçekleşmiştir. Kâbe’yi yıkmak için gelen bir ordudan Kâbe, kuşlar tarafından kurtarılmıştır. Bu olayın ismi nedir?
a) Fil olayı b)Kâbe Olayı
c) Ebabil Olayı d) Hakem Olayı

10- Hz. Muhammed, gençliğinde her türlü cahiliye kötülüklerinden, putlardan, kumardan, içki meclislerinden ve çirkin eğlencelerden uzak durmuş, her zaman erdemli davranışlarda bulunmuş, güzel ahlakı, sağlam karakteri ve dürüstlüğü ile herkesin güvenini kazanmıştı. İnsanlar ona dürüst ve güvenilir anlamına gelen “……………………………………..” ismini vermişti.
Boşluğa gelmesi gereken uygun kelime nedir?
a) Sadık b) Muhammedül Emin
c) Zinnureyn d) Doğru sözlü

11- Hz. Peygamberin(sav) söylemiş olduğu güzel sözlere ne ad verilir?
a) Sünnet b) Vacip c) Hadis d) Farz

12. “Ey Ebva’da yatan ölü!
Bahçende açtı dünyanın En güzel gülü.
Hatıran uyusun çöllerin Ilık kumlarıyla örtülü”

Yukarıdaki dizelerde Hz. Muhammed’in hangi yakınından bahsedilmektedir?
a) babası b) teyzesi
c) annesi d)dedesi

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir