Siyer 5.sınıf 2.dönem 2.yazılı soruları

….. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………….ORTAOKULUHz. MUHAMMED (s.a.v) ’İN HAYATI DERSİ 5. SINIFLAR 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR

1. Aşağıdaki hadislerden hangisi anne babaya saygı ve itaati öğütleyen bir hadistir?
A) Allah’ın en sevdiği amel vaktinde kılınan namaz ile ana-babaya iyilik yapmaktır.
B) Çocuk kokusu Cennet’in kokusundandır.
C) Merhamet etmeyene merhamet edilmez.
D) Allah temizdir, temizliği sever.
2. Yüce Allah’ın dinini üstün kılmak için gösterilen her türlü çabaya ne denir?
A) hılf B) cihat
C) sadaka D) minber
3. Yemen’den Medine’ye bir adam Cennet’i kazanama amacıyla gelince Hz. Muhammed (s.a.v.) adama Yemen’deki anne babasının gelmesi için izin verip vermediklerini sormuş, adama da “Hayır” diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.); “Dön onlardan izin iste. Eğer izin verirlerse bizimle beraber savaşa katıl, yoksa orada onlara hizmet et.” demiştir.
Hz. Muhammed (s.a.v.) bu sözüyle neyi kastetmiş olabilir?
A) Adamı zayıflığından dolayı beğenmediğini
B) Gidip gelirken spor yaparak güçleneceğini
C) Anne babaya sevgi ve saygının önemini
D) Her koşulda anne babaya itaat etmek gerektiğini
4. “… Onlardan (anne-babandan) biri veya her ikisi sana sığınır da senin yanında yaşlanırlarsa kendilerine “……….” bile deme…” (İsra Suresi, 23. ayet)
Ayetteki tırnak işareti içindeki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
A) anneciğim B) babacığım
C) ihtiyacınız var mı? D) öf
5. Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ana babasına iyilik edene ne mutlu/sonu ……………………….. olsun!” Hadiste boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Cehennem B) Cennet
C) hüsran D) gül bahçesi

6. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de Hz. Süleyman (a.s.)’ın yaptığı duadır?
A) “Ya Rabbi bana ve ana babama bağışladığın nimetlere olanca gücümle şükretmemi … nasip et.” ( Neml Suresi, 19. ayet )
B) …“Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru”… ( Bakara Suresi, 201. ayet )
C) …”Rabbimiz! Kendimize yazık ettik; bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen biz kaybedenlerden oluruz.”… ( A’raf Suresi, 23. ayet )
D) “Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler arasına kat.” ( Şuara Suresi, 83. ayet )
7. Hz. Muhammed (s.a.v.) eşi Hz. Ayşe (r.a.)’ ye; “Ey Aişe, sana bir şey söyleyeceğim, fakat acele etme, annene babana danışmadan karar verme.” demiştir.
Peygamberimiz Hz. Aişe (r.a.)’ye bu sözüyle ne demek istemiştir?
A) Sen küçüksün aklın ermez, ailene danışmalısın.
B) Bin bilsen de bir bilene danış.
C) Acele giden ecele gider.
D) Çocuk, anne babasına danışmadan karar vermemelidir.
8. Hz. Muhammed ( s.a.v.)’in bildirdiğine göre anne babanın aşağıdaki emirlerinden hangisi yapılmaz?
A) Eve bir ekmek al gel.
B) Akşam oldu, eve gir.
C) Ramazan orucunu tutma.
D) Sofrayı kurmama yardım eder misin?
9. Bir adam gelip Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ; “Ey Allah’ın Rasulü! Hoş sohbet etmem, güzelce bakıp sahip çıkmam konusunda en çok hak sahibi olan kimdir?” diye sorunca Efendimiz ona 3 kere aynı cevabı vermiştir.
Hz. Peygamberin bu cevabı aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almıştır?
A) “Babandır.” B) “Annendir.”
C) “Dedendir.” D) “Kardeşindir.”
1. Bir adam Hz. Muhammed (s.a.v.)’e gelerek; ” Ey Allah’ın Rasulü! Benim malım var ama bakmam gereken çocuğum da var. Babam ise malımı yiyip bitirecek.” diye yakındı.Bunun üzerine Hz. Peygamber nasıl bir cevap vermiştir?
A) “Sen ve malın babana aitsiniz.”
B) “Babana söyle, kendi çalışsın kendi yesin.”
C) “Daha çok çalışmalısın ki malın herkese yetsin.”
D) “Ne yapayım, elimden bir şey gelmez.”
11. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir gün, “Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün! Burnu sürtülsün!” buyurdular. Bu dehşetli ikaz üzerine yanında bulunan sahabiler; “Kimin burnu sürtülsün ya Rasûlallah?” diye sordular. Peygamberimiz onlara şöyle cevap verdi:”………………………..”
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’in burnu yerde sürtülsün dediği gruptan değildir?
A)Ramazan girip çıktığı hâlde günahları affedilmeyenin
B) Ana babasına veya ikisinden birine yetişip de Cennete girmeyenin
C) Yanında anıldığım zaman bana salavât getirmeyenin
D) Arkadaşının ödevine yardım etmeyenin
2. Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisinde; “Hiç şek ve şüphe yok ki üç kimsenin yaptığı dua kabul edilir.” demiştir.
Aşağıdakilerden hangisi duası kabul edilecek 3 kimseden biri değildir?
A) Anne-babanın çocuklarına yaptığı dua
B) Misafirin (yolcunun) duası
C) Dedenin torunlarına yaptığı dua
D) Zulüm ve haksızlığa uğrayanın duası
13. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hadisine göre anne ve baba hakkının ödenmesi ile ilgili hangi bilgi doğrudur?
A) İkisinin hakkı da ödenmez.
B) Annenin hakkı ödenmez, babanınki ödenebilir.
C) Annenin hakkı ödenir, babanınki ödenmez.
D) İkisinin hakkı da ödenebilir.

14. Aşağıdakilerden hangisi kişinin anne babası vefat ettikten sonra yapacağı iyiliklerden değildir?
A) Onların akrabalarıyla bağları koparmak
B) Verdikleri sözü, vasiyetlerini yerine getirmek
C) Onların yakın arkadaşlarına güzel davranmak
D) Onlara hayır duada bulunmak
5. “Anne ………………. kapısıdır, girmesini bilene,
Baba ………………… kapısıdır, açmasını bilene,”
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelecek olan kelimeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Cennet–Cehennem B) altın–gümüş
C) saray–köşk D) Cennet–rızık
6. Hz. Ebu Bekir (r.a.)’in kızı Esma’nın annesi putperest (putlara tapan) bir kadındı. Esma bint Ebu Bekir Hz. Peygamber (s.a.v.)’e gelerek; “Ey Allah’ın Rasulü! Annem bir putperest, fakat geçim sıkıntısı içinde yanıma geldi. Onunla ilgileneyim mi?” diye sorunca Efendimiz (s.a.v) şöyle cevap verdi: “………………………………”
Peygamberimizin verdiği cevap aşağıdaki şıklardan hangisinde yer almıştır?
A) Sen Müslümansın, o ise putperest, asla ilgilenme.
B) Putperest birisine yardım edilmemelidir.
C) Tabi ki ilgilenmelisin, annene güzelce sahip çık.
D) 3-5 kuruş ver ama putperest olduğu için evine alma.
NOT:Bu sorular 5. Ünite “Çocuğun Görevleri”ünitesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Soruları çözerken bu hatırlatmayı aklınızdan çıkarmayınız.
NOT:Sınav süreniz 1 ders saatidir.
NOT: Her sorunun doğru cevabı 100/16 puandır.

Başarılar Dilerim.
Ders Öğretmeni

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir